Zorgverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder moet zich verplicht verzekeren voor de basisverzekering. Naast de basisverzekering bieden zorgverzekeraars verschillende aanvullende verzekeringen waarin extra vergoedingen zijn opgenomen.

Waarvoor bent u verzekerd?

De basisverzekering
De overheid bepaalt welke vergoedingen in de basisverzekering zitten. Het pakket wordt ieder jaar aangepast.

Verzekeraars bieden een naturapolis of een restitutiepolis aan.

Naturapolis

Bij een naturapolis mag u alleen gebruikmaken van zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. De factuur gaat direct naar de zorgverzekeraar. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u meestal een deel van de rekening zelf betalen.

Restitutiepolis

Bij een restitutieverzekeraar kunt u zelf uw zorgverlener kiezen. Als uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de arts of behandelaar, wordt de zorg volledig vergoed. De factuur van deze zorgverlener gaat dan vaak direct naar de verzekeraar. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan ontvangt u de rekening zelf en kunt deze bij uw zorgverzekeraar declareren. De zorgverzekeraar vergoedt dan het wettelijke tarief of een marktconforme betaling.

De premie van de basisverzekering

De premie van de basisverzekering mogen zorgverzekeraars zelf bepalen. Naturapolissen zijn over het algemeen voordeliger dan restitutiepolissen.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering.

Acceptatie

Een verzekeraar moet u accepteren voor de basisverzekering.

Eigen risico

Iedereen heeft voor de basisverzekering een verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar iets vergoedt. Voor 2019 bedraagt het eigen risico 385 euro per jaar. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico en betaalt dan een lagere premie.

Het eigen risico van de basisverzekering geldt niet voor:

 • Verzekerden tot 18 jaar
 • Huisarts
 • Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Bruikleenartikelen
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
 • Griepprik voor risicogroepen

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is het deel van de rekening dat u altijd zelf moet betalen, ook als u uw eigen risico al verbruikt hebt. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen.

Aanvullende verzekeringen

Voor de zorg die niet is opgenomen in het basispakket, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Vaak gaat het om vergoedingen voor:

 • Fysiotherapie
 • Anticonceptie
 • Logopedie
 • Tandarts
 • Orthodontie
 • Brillen, lenzen
 • Hoortoestellen
 • Zorg in het buitenland
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Zwangerschap en geboorte

Welke vergoedingen er in de aanvullende verzekering zitten, hoe hoog de vergoedingen zijn en welke premie u betaalt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Wij beschikken over een overzicht van de belangrijkste zorgverzekeraars en helpen u de verzekering te zoeken die voordelig is en goed aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Acceptatie aanvullende verzekering

Voor een aanvullende verzekering geldt de acceptatieplicht niet, maar in de meeste gevallen wordt u toch zonder meer geaccepteerd. Alleen bij de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen moet u soms een gezondheidsverklaring invullen. Het kan dan gebeuren dat u op medische gronden geweigerd wordt.

De premie van de aanvullende verzekering

De premie van de aanvullende zorgverzekering is afhankelijk van de dekking.

Overstappen

Ieder jaar in november maken zorgverzekeraars hun nieuwe premies en voorwaarden bekend van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. U mag dan overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Uw oude zorgverzekering moet vóór 1 januari opgezegd zijn en de nieuwe verzekering moet u vóór 1 februari afsluiten.

U kunt altijd overstappen van de ene basisverzekering naar de andere, maar voor de aanvullende verzekering is dat niet altijd het geval. Stap dus pas over als u zeker weet dat u ook voor de aanvullende verzekering geaccepteerd wordt door de nieuwe verzekeraar.

Zorgtoeslag

Veel Nederlanders komen in aanmerking voor zorgtoeslag. De zorgkosten worden daardoor betaalbaarder.